Varovanje osebnih podatkov

Podjetje MOPAS d.o.o., ki upravlja spletno trgovino MOPAS REHA-OPREMA (http://trgovina.reha-oprema.com), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.
Podjetje MOPAS d.o.o. za potrebe poslovanja spletne trgovine REHA-OPREMA (http://trgovina.reha-oprema.com) zbira naslednje podatke uporabnikov:
1. ime in priimek
2. naslov in kraj bivanja
3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
5. geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)
6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino
Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino na odgovarjamo.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino REHA-OPREMA (http://trgovina.reha-oprema.com)

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih podjetje Reha oprema d.o.o.zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.